Verftechnisch Advies

Verf-technisch advies

Met onze kennis en zeer ruime ervaring in het schilderen en conserveren zijn wij in staat u uitgebreid te adviseren.

Dat varieert  van een simpel verf-technisch advies tot een compleet onderhoudsplan met een geprognotiseerde begroting voor een termijn van 10 jaar of zelfs langer.

Onderhoudsplan

Een onderhoudsplan maken we op basis van de (on)mogelijkheden van de opdrachtgever.

We houden rekening met:

  • Budget van de opdrachtgever.
  • De huidige onderhoudsstaat van de objecten.
  • In welk milieu/omgeving de objecten staan.
  • En alle overige omstandigheden die meespelen.

Wij reduceren de kosten van het onderhoud door een efficiënt plan uit te werken.

Daardoor is het mogelijk de duurzaamheid van het te onderhouden object economisch verantwoord te verlengen.

Dit alles in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Verftechnisch Advies Verftechnisch Advies Verftechnisch Advies Verftechnisch Advies