Chroom-6

In het verleden is chroom-6-houdende verf/coating gebruikt
voor de conservering van metalen, betonnen en houten
bouwmaterialen. Bij het bewerken of verwijderen van deze
coatings van bijvoorbeeld bruggen/kunstwerken, stations
en gebouwen kunnen chroom-6-verbindingen vrijkomen.
Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid. Het kan
onder meer kanker veroorzaken. Er is pas sprake van een
risico als blootstelling van chroom- 6 plaatsvindt bijvoorbeeld
bij bewerken van coatings met chroom-6.

Wij kunnen voor u testen op de aanwezigheid van Chroom-6.